سپاس از شکیبایی شما ...!

0 %
دکتر علی قوامی
جراح کسب و کار
دکترای تخصصی کارآفرینی فناوری
عضو انجمن AMA بازاریابی آمریکا
 • تلفن ثابت :
  3889 2842 (21) - 98+
 • تلفن همراه :
  789 0 412 (920) - 98+
 • آمریکا و کانادا :
  6 90009 6 (530) - 1+
خدمات تخصصی من :
آموزش
مشاوره
منتورینگ
تخصص‌ها و تجارب :
سرمایه‌گذاری
راه‌اندازی کسب و کار
برندسازی شخصی و شرکتی
بازاریابی و فروش
رونق کسب و کار
توسعه کسب و کار
تجارت بین‌الملل
مشاور در کشورهای (تاکنون) :
 • آمریکا
 • استرالیا
 • افغانستان
 • انگلستان
 • ایران
 • ترکیه
 • سوئد
 • کانادا
 • مالزی
 • هلند
 • هندوستان

شبکه‌های رادیویی

شبکه رادیویی اقتصاد:

برنامه شب آفتابی (پخش زنده): پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹ – ساعت ۲۲:۰0 الی 24:00

برنامه شب آفتابی (پخش زنده): یکشنبه 21 دی ۱۳۹۹ – ساعت ۲۲:۰0 الی 24:00

برنامه شب آفتابی (پخش زنده): یکشنبه 03 اسفند ۱۳۹۹ – ساعت ۲۲:۰0 الی 24:00

برنامه شب آفتابی (پخش زنده): سه‌شنبه 04 خرداد 1400 – ساعت ۲۲:00 الی 23:00

برنامه شب آفتابی (پخش زنده): یکشنبه 31 مرداد 1400 – ساعت ۲۲:00 الی 23:00

برنامه شب آفتابی (پخش زنده): یکشنبه ۲1 شهریور ۱400 – ساعت ۲۲:۰0 الی 23:00

برنامه شب آفتابی (پخش زنده): یکشنبه ۲8 شهریور ۱400 – ساعت ۲۲:۰0 الی 23:00

برنامه شب آفتابی (پخش زنده): یکشنبه 04 مهر ۱400 – ساعت ۲۲:۰0 الی 23:00

برنامه شب آفتابی (پخش زنده): یکشنبه 11 مهر ۱400 – ساعت ۲۲:۰0 الی 23:00

برنامه شب آفتابی (پخش زنده): یکشنبه 18 مهر ۱400 – ساعت ۲۲:۰0 الی 23:00

برنامه شب آفتابی (پخش زنده): یکشنبه 25 مهر ۱400 – ساعت 22:00 الی 23:00